Fitheidscheck

Persoonlijk advies op basis van risicofactoren

Met de FitheidsCheck worden mogelijke gezondheidsrisicofactoren en lichamelijke afwijkingen gesignaleerd. De onderzoeksresultaten worden middels een individuele rapportage teruggekoppeld, vergezeld van een persoonlijk advies om de gezondheid te verbeteren.

Compleet beeld van gezondheid

Het onderzoek is afgestemd op de risico’s die de groep werknemers loopt op het gebied van leefstijl. Door deze risicofactoren op te sporen wordt inzichtelijk gemaakt hoe de medewerkers hun gezondheid kunnen verbeteren. Het onderzoek bestaat uit verschillende elementen, zodat een compleet beeld wordt verkregen van de huidige gezondheid en leefgewoonten.

Inhoud Fitheidscheck

De inhoud is zorgvuldig samengesteld en kan op locatie worden uitgevoerd. De inhoud is gericht op de gezondheidsrisico’s die medewerkers lopen door een ongezonde leefstijl. Het betreft hier onder andere het risico op hart- en vaatziekten en diabetes.

De Check bestaat uit een sportmedische vragenlijst en een gezondheidsonderzoek:

 • Sportmedische vragenlijst:
 • Persoonlijke gegevens
  • Algemene gezondheid
  • Leefgewoonten
  • Niveau van bewegen en sport
 • Lengte, gewicht en Body Mass Index (BMI)
 • Vetpercentage
 • Buikomvang
 • Bloeddruk en rustpols
 • Submaximale fietstest (Åstrand-test): door middel van deze submaximale fietstest op een fietsergometer (met in te stellen Wattage) en een hartslagmeter (borstband) kan een oordeel gegeven worden over de conditie van de testpersoon (berekening van de VO2max oftewel maximale zuurstofopnamecapaciteit)
 • Mondelinge en schriftelijke evaluatie testresultaten
  In overleg kan de Fitheidstest worden aangevuld met andere onderzoeken.